Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Teorie
Archiv článků od 24.6.2002 do 14.11.2003

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

14.11.2003
Lenka Ševčíková, Sylva Klímová, Danuše Čuprová, VUT BRNO, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství

Aktivní využívání energie Slunce pomocí termických solárních kolektorů nebo fotovoltaických panelů je technika široce popsaná a průmyslově nabízená. Její pasivní využívání a ochrana proti nežádoucím tepelným ziskům v letním období je naopak pro řadu architeků a projektantů budov "země neznámá".

11.7.2003
Ing. Jaroslav Peterka, CSc.

Vzletný název článku může leckterého čtenáře odradit, protože takováto práce představuje neskutečné množství průzkumů a měření. Přesto se podařilo zvolit metodu, která nám umožnila (přiznáváme, že s určitým zjednodušením) přiblížit se k výše uvedenému cíli s dostatečnou přesností. Akce se uskutečnila před 3 lety v jedné české obci a pro větší vypovídací schopnost bilance by bylo jistě zajímavé opakovat podobný průzkum v několika dalších obcích.

10.1.2003
J. Kleczek, Astronomický ústav AV ČR Ondřejov

Slunce uvolňuje energii ve svém nitru - stejně jako ostatní hvězdy. Za teplot mnoha milionů stupňů jaderná síla uvolňuje klidovou energii hmoty tak, že přeměňuje vodík v helium. Každou sekundu se v nitru Slunce přemění 560 milionů tun vodíku v hélium a při této přeměně se 4 miliony tun změní v energii.

6.12.2002
Ing. Igor Šmída

Na téma TEPELNÉ ČERPADLO již bylo napsána celá řada odborných článků. Jen málo z nich ale podrobně rozebírá vzájemný vztah zdroje (tepelného čerpadlo) a otopné soustavy. Dnešní článek k těmto výjimkám rozhodně patří. Druhou část článku budeme publikovat na TZB-info za týden.

24.6.2002
Prof. Ing. Karel Hemzal, CSc., ČVUT - Fakulta Strojní

Slovník obsahuje vybrané pojmy z oboru techniky prostředí. Jeho základem jsou slovníky z oborů vytápění, chlazení a tepelných čerpadel a vzduchotechniky, které byly zpracovány pro interaktivní použití v prostředí internetu.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama