Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Teorie
Archiv článků od 8.4.2004 do 14.8.2006

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

14.8.2006
Ing. Tomáš Matuška, PhD., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Přehřívání kolektorů a var teplonosné látky je jev příznačný pro letní horké dny. Nejčastěji se objevuje u solárních soustav kombinovaných s přitápěním. Touto problematikou souhrnně nazývanou stagnace se zabývá následující článek.

10.7.2006
Ing. Miroslav Štěrba

Ve vodovodním řádu je skryta energie, kterou je vhodné využít jako doplněk současných záložních zdrojů, na které jsou při výpadku el. energie kladeny stále větší nároky. Druhý díl pojednává o výhodách a výsledcích z praktických zkoušek bezlopatkových turbín.

9.1.2006
Ing. Ladislav Tintěra

Výroba elektřiny ze zvláštních plynů, zejména bioplynu, v posledních letech vzrůstá. Přispěla k tomu státní podpora, především přijetí zákona o obnovitelných zdrojích energie. Co všechno se dá spalovat při kogeneraci s plynovými motory? Jaké jsou výkupní ceny? Nejen těmito otázkami se zabývá dnešní díl ze seriálu článků na téma KOGENERACE.

5.12.2005
Ing. Ladislav Tintěra

Úvodním dílem startujeme sérii článků na téma kogenerační technologie, využití zvláštních plynů a dimenzování kogenerace. Tématům budeme věnovat několik článků během zimních měsíců. Jak je to s historií kogenerace, proč nastal její boom právě v posledních desetiletích, jakou má oporu v legislativě? Nejen na tyto otázky však naleznete odpovědi již dnes.

22.8.2005
Ing. Marek Holba, Ph.D.,Yang Yang, Sang Chul Bae, Oceánografický institut Imari, Japonsko

Postupně docházející zásoby fosilních paliv by bez nalezení efektivního zástupného zdroje energie mohly vyvolat energetickou krizi. Vodík by se měl po vyčerpání těchto tradičních surovin stát plnohodnotnou a ekologickou náhradou.

11.7.2005
Ing. Marek Holba, Ph.D.,Ayuko Kitajou, Kazuharu Yoshizuka, Oceánografický institut Imari, Japonsko

Oceány pokrývají dvě třetiny naší planety a skýtají v sobě obrovské množství energie a energeticky významných prvků. Jedním z nich je lithium, po kterém roste v současné době na světových trzích poptávka téměř exponenciálně. Je to způsobeno jeho využitím v moderních trendech průmyslu.

27.6.2005
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Spotřeba elektrické energie oběhových čerpadel solárních soustav přímo ovlivňuje její celkovou ekonomickou návratnost. Závěrečný díl pojednává o hydraulice solárního kolektoru, potrubí, výměníku tepla a vlastních oběhových čerpadel, jejichž účinnost je velmi nízká a je výzvou pro výrobce čerpadel do budoucna.

20.6.2005
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Že spotřeba elektrické energie oběhových čerpadel solárních soustav přímo závisí na tlakových ztrátách vzniklých v potrubí, je známá věc. Její neúměrně vysoká spotřeba může ale ovlivnit celkovou ekonomickou návratnost soustavy. Autor se v první části článku zamýšlí nad návrhem průtoku teplonosné látky a výpočtem tlakových ztrát potrubí v solárních soustavách.

9.6.2005
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Pro stanovení účinnosti plochého solárního kolektoru nejsou v žádné naší literatuře ucelené analytické a experimentální vztahy. Poslední část seriálu tří článků, ve kterých autor uvedl stručný rozbor a definice základních vztahů k této problematice, je zaměřena na experimentální stanovení účinnosti.

6.6.2005
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Pro stanovení účinnosti plochého solárního kolektoru nejsou v žádné naší literatuře ucelené analytické a experimentální vztahy. Seriál tří článků uvádí stručný rozbor a definuje základní vztahy k této problematice. Druhý díl je zaměřen na vnitřní energetickou bilanci absorbéru.

23.5.2005
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Pro stanovení účinnosti plochého solárního kolektoru nejsou v žádné naší literatuře ucelené analytické a experimentální vztahy. Seriál tří článků uvádí stručný rozbor a definuje základní vztahy k problematice analytického stanovení účinnosti plochých kolektorů a vnější energetické bilance absorbéru.

4.4.2005
Ing. Luděk Klazar

Teorie a metodika výpočtu topného faktoru tepelného čerpadla. Stanovení reálného topného faktoru tepelných čerpadel a vytápěcích systémů.

29.3.2005
Ing. Luděk Klazar

Teorie a metodika výpočtu topného faktoru tepelného čerpadla. Topný faktor jako ukazatel energetického efektu a jeho vliv na bilanci vytápěcí soustavy.

17.1.2005
Ing. Jaroslav Peterka, CSc.

Rychlejšímu rozšíření využívání obnovitelných energií brání několik překážek. Kromě těch "ekonomických nevýhod" záměrně vytvořených zájmovými skupinami dodavatelů a distributorů neobnovitelných energií je jedna závažná. Tou je nestabilita dodávek tepla pro vytápění a přípravu TUV. Kombinace obnovitelných energií se zemním plynem je jedním z možných řešení.

3.6.2004
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze

Měření solárních kolektorů a systémů lze provádět jako laboratorní za jasně definovaných a opakovatelných okrajových podmínek nebo jako provozní měření, většinou probíhající na celém systému během určitého období. Měřením se zjišťuje tepelná účinnost, časová konstanta (vliv tepelné kapacity kolektoru) a modifikátor úhlu dopadu (vliv úhlu dopadu slunečního záření).

27.4.2004
Josip Kleczek, Astronomický ústav AV ČR

Originální vysvětlení fyzikálního principu vzniku slunečního záření a možností jeho využití zpracoval autor, který je skutečnou osobností v oboru. Jeho ohromnou předností je, že odborný text je pro čtenáře poutavým vyprávěním.

15.4.2004
prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc., prof. Ing. Jaroslav Kaminský, CSc., Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

Podíl energie z biomasy je z celkového množství energie vyrobené v naší republice z obnovitelných zdrojů rozhodně nejvýznamnější a i v budoucnu bude narůstat. V druhém, závěrečném dílu netradičně zpracovaného materiálu se autoři věnují porovnání technologií na výrobu elektřiny z biomasy a komentují současný systém podpory výroby "zelené" elektřiny v ČR.

8.4.2004
prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc., prof. Ing. Jaroslav Kaminský, CSc., Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

V roce 1999 zveřejnili autoři v časopisu Energie poměrně rozsáhlý článek, v němž upozorňovali na základě zahraničních zkušeností na nereálnost očekávaných příspěvků obnovitelných zdrojů do struktury spotřeby energie v České republice. Po pěti letech je možné se k této problematice kvalifikovaně vrátit s poznatky z prostředí české energetiky.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama