Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Teorie
Archiv článků od 21.8.2006 do 1.4.2009

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

1.4.2009
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Zájemci o snižování negativního environmentálního dopadu budov měli možnost diskutovat své názory na konferenci Šetrné budovy, která se konala 26. března 2009 v prostorách Amerického centra v Praze. Posluchači získali i nové informace o připravovaném dotačním programu Zelená úsporám.

9.2.2009
Bronislav Bechník

Česká republika patří v rámci EU k zemím s energeticky nejnáročnějším hospodářstvím a s tím spojená produkce CO2 na osobu patří rovněž k nejvyšším v EU. Jedno z ekonomicky nejlepších opatření ke snížení emisí CO2, ale i nákladů na ohřev vody, je využití solární energie. Investiční náklady do solárních systémů jsou sice obvykle vyšší ve srovnání s konvenčními systémy, Slunce však nikdy nevystaví fakturu za dodanou energii.

19.1.2009
Bronislav Bechník

Od začátku vývoje lidského druhu až do doby nedávné byly využívány výhradně obnovitelné zdroje energie, jiné ani nebyly k dispozici. Bude-li lidská civilizace na Zemi pokračovat, pravděpodobně se lidstvo opět dostane do stavu, kdy obnovitelné zdroje budou dominovat.

28.7.2008
Bronislav Bechník

Od ukládání CO2 kdesi pod zem, si mnozí slibují řešení globálního problému lidstva. Autor článku se domnívá, že jde o slepou uličku. Jak dokládá, není technologie udržitelná. Logicky jí propagují především tažební společnosti. Zda jde skutečně pouze o uhelnou či ropnou lobby napoví následující článek.

21.1.2008
Ing. Miroslav Urban, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Daniel Adamovský, PhD., Ing. Michal Kabrhel, PhD., Ing. Roman Musil, ČVUT v Praze, Stavební fakulta, katedra TZB, Thákurova 7, Praha 6

Ukázka zpracování konkrétního příkladu energetického hodnocení školní budovy v NKN s celou řadou dílčích tabulkových výstupů. Článek je určen odborné veřejnosti jako vyukový příklad zadávaní dat do výpočtového nástroje (NKN).

3.12.2007
Ing. Miroslav Urban, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Daniel Adamovský, PhD., Ing. Michal Kabrhel, PhD., Ing. Roman Musil, ČVUT v Praze, Stavební fakulta, katedra TZB, Thákurova 7, Praha 6

Pro většinu budov bude od 1. ledna 2009 platit nový způsob výpočtu a hodnocení energetické náročnosti budov (dále jen "ENB") a budou podléhat povinnosti vystavení průkazu energetické náročnosti budovy. Tento článek představí zástupce novostavby rodinného domu, na který je třeba vystavit průkaz ENB. Článek upřesňuje původní příklad uveřejněný v dubnu letošního roku.

12.11.2007
Ing. Petra Šustová

II díl článku se věnuje ekonomickému vyhodnocení a porovnání ivestičních a provozních nákladů na vytápění a přípravu TV, pro RD s tepelnou ztrátou 7 kW. Investiční náklady vycházejí z jednotlivých výměrů prováděcích projektů zpracovaných pro všechny hodnocené varianty. Článek je určen budoucím investorům.

5.11.2007
* Martin Libra, ** Vladislav Poulek, * Česká zemědělská univerzita v Praze, ** Poulek Solar, s.r.o., Praha

Autoři článku popisují instalaci pohyblivého FV stojanu typu "TRAXLE" na technické fakultě ČZU v Praze. O vyšší výrobě systému oproti statické instalaci není pochyb. Problém může nastat při extrémním zatížení větrem. Jak systém obstál pří vychřici dosahující orkánu? Napoví následující článek.

5.11.2007
Ing. Petra Šustová

Článek vychází z diplomové práce, která měla za cíl porovnat výši investičních a provozních nákladů na základě skutečného zpracování různých variant prováděcího projektu vytápění rodinného domu. Pro porovnání efektivnosti jednotlivých investic byly použity čtyři kritéria hodnocení. Článek je určen budoucím investorům.

6.8.2007
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Ohřev bazénové vody je energeticky náročný a využití sluneční energie je relativně jednoduché a levné. Navíc špičky dávek sluneční energie se zpravidla shodují s dobou jejich využití a nízká teplota bazénové vody zaručuje vysoké zisky i při použití levných solárních kolektorů.

30.7.2007
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Obliba solárních soustav pro přípravu teplé vody a vytápění, tzv. kombinovaných solárních soustav, v poslední době stoupá především v souvislosti s rostoucím trendem výstavby nízkoenergetických domů. Dimenzování takto kombinované soustavy je předmětem následujícího dílu série.

16.7.2007
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Nejefektivnější a tedy i nejčastěji vyskytující se využití solárních kolektorů slouží k pokrytí potřeb teplé vody. Jak dimenzovat solární soustavu u různých typů objektů s různorodou potřebou teplé vody? Odpověď je předmětem následujícího článku.

2.7.2007
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Dimenzováním solárních soustav se obecně rozumí určení plochy a počtu solárních kolektorů. Z plochy solárních kolektorů se pak odvíjí návrh dalších prvků solární soustavy (dimenze potrubí, objem expanzní nádoby, typ oběhového čerpadla, atd.).

11.6.2007
Josip Kleczek

V minulém díle jsme se seznámili s energií ve vztahu k vodě a skončili jsme popisem fotonů. Co mají společného s energií vody? Velmi mnoho, protože Slunce zahřívá všechnu vodu, pohání její koloběh, dává energii vlnám, řekám, mořským proudům. Bez fotonů by Země byla mrazivě ledovou, temnou a mrtvou planetou.

4.6.2007
Ing. Miroslav Urban, Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Daniel Adamovský, PhD., Ing. Michal Kabrhel, PhD., Ing. Roman Musil, ČVUT v Praze, Stavební fakulta, katedra TZB

Další článek týkající se problematiky nového způsobu hodnocení energetické náročnosti budov (dále "ENB") bude zaměřen na stávající budovu veřejného sektoru - budovu školy o podlahové ploše větší než 1000m2. Škola disponuje energetickým auditem, na jehož základě Obecní úřad uvažuje o její částečné rekonstrukci. Z tohoto důvodu je k projektové dokumentaci stavby nutné provést výpočet energetické náročnosti budovy a vystavit průkaz ENB. Průkaz ENB bude poté umístěn na veřejně přístupném místě v budově.

14.5.2007
Josip Kleczek

Josip Kleczek je znamenitým popularizátorem astronomie, autorem řady učebnic, monografií a populárně-vědeckých knih. Procestoval svět, přednášel na světových univerzitách. Seriál jeho článků k energii vody postupně vychází v 10. jubilejním ročníku Alternativní energie a díky jí i na tomto portále.

22.1.2007
Ing. Petr Kopecký, Ing. Petr Kopecký - EDDY System

Autor studie dochází k závěru, že roční úspora při využití nízkoteplotního systému vytápění v panelových domech dosahuje v průměru 30%. Provozní strategie zaměřená na ekonomické zhodnocení energetických úspor se tedy jeví jako nejoptimálnější řešení vytápění panelových domů.

15.1.2007
Ing. Petr Kopecký, EDDY Systém

Následující článek je výtah ze studie, která obdržela hlavní cenu soutěže "Energetický projekt roku 2004". Autor přináší návrh nízkoteplotního systém vytápění, který řeší problém dodávek energie (el. i tepla) teplárenským způsobem od výroby energie až po její optimální spotřebu v panelových domech.

21.8.2006
Ing. Tomáš Matuška, PhD., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Přehřívání kolektoru a var teplonosné látky je jev příznačný pro letní horké dny. Tzv. stagnace se nejčastěji objevuje u solárních soustav kombinovaných s přitápěním. Závěr článku se zabývá ochranou proti problémům se stagnací.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama