Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Provoz a údržba
Archiv článků od 16.8.2001 do 27.3.2006

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

27.3.2006
Ing. Jaroslav Peterka, CSc., Ing. Petr Kaliba

Ačkoliv je provoz a údržba solární soustavy poměrně nenáročná, má svá specifika a zásady, které je vhodné dodržovat. V následujícím článku jsou shrnuty základní informace a pravidla o údržbě solárních soustav s upozorněními a cennými radami na možná problémová místa různých komponentů.

13.3.2006
Ing. Jaroslav Peterka, CSc, Ing. Petr Kaliba

Ačkoliv je provoz a údržba solární soustavy poměrně nenáročná, má svá specifika a zásady, které je vhodné dodržovat. Článek o údržbě solárních soustav je především zaměřen na soustavy v rodinných domech a není orientován pouze na laickou veřejnost.

27.2.2006
Ing. Antonín Žeravík

Základní pravidla údržby a provozní náklady otopných soustav na bázi OZE jsou tématem série následujících několika článků. Jejich orientace je zaměřena nejen na laickou veřejnost a soustavy rodinných domů. Dnešní první část je věnována přehledu pravidel údržby tepelných čerpadel.

24.5.2005
LAPP KABEL s.r.o., Karel Krejza (produkt manažer)

LAPP KABEL nabízí speciálně upravený produktový program pro fotovoltaickou techniku pro kompletní kabeláž solárních zařízení "od střechy až po sklep". Nabízíme optimální řešení stejná pro propojení jak jednotlivých solárních článků navzájem tak pro propojení se svorkovnicí a střídače s ohledem na konkrétní požadavky.

22.3.2005
Ing. Jaroslav Peterka, CSc.

Vizuálně patrný rozvoj využívání větrné energie a elektrické energie z fotovoltaických panelů je při cestách za naši západní hranici více než přesvědčivý. S pevnými cenami za vykupovanou energii, garantovanými po dlouhou dobu, tam mohou investoři pěkně plánovat a realizovat. V naší republice se také staví větrné a fotovoltaické elektrárny, ale jaksi pomalu. Přesto můžeme našim čtenářům naznačit, co už u nás je a z čeho lze vycházet.

7.3.2005
Ing. Petr Brůha

Energie je pro mnoho lidí pojem, který je spojený s civilizací a vývojem společnosti a který neodmyslitelně patří k našemu životu. Konkrétnější podobu získává v okamžiku potřeby rozsvítit světlo, ohřát se za chladného dne nebo si pustit teplou sprchu. Ještě konkrétnější podobu má účet od energetických či plynárenských společností a pokud jsme alespoň trošku vizionáři, tak nemůžeme opomenout ekologii, která s výrobou energie přímo souvisí a nepřímo nás stojí další vydání. Asi proto vznikají různé energetické a ekologické projekty a také proto vlády vyspělých zemí podporují řešení snižující energetickou zátěž naší Země.

20.1.2005
redakce

Tabulky pro stanovení hydraulické ztráty třením v kruhovém potrubí a hydraulické ztráty místními odpory při proudění teplonosné kapaliny SOLAREN autorů Petra Kramoliše a Mojmíra Vrtka vydalo Technické vydavatelství Praha s.r.o. a jsou určeny pro projektanty, studenty a ostatní pracovníky, kteří navrhují potrubní systémy s nemrznoucí kapalinou Solaren.

9.7.2004
doc. Ing. Karel Brož, CSc., Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT v Praze, Strojní fakulta, Ústav techniky prostředí

Článek uvádí výsledky monitorování a energetické vyhodnocení kombinovaného zdroje (sluneční kolektory s tepelným čerpadlem a elektrickým kotlem) při sezónní akumulaci sluneční energie pro vytápění a ohřívání užitkové vody za období 1999 až 2001. Tento zdroj byl se státními podporami (Státního fondu životního prostředí, České energetické agentury a ČEZ) postaven v objektu dílen "Humanita" Ústavu sociální péče pro mládež ve Slatiňanech a uveden do chodu na sklonku léta 1995.

26.5.2004
Ing. Milan Špes, SolarKlima, s.r.o. Košice

Využívání sluneční energie je zdánlivě velmi jednoduché, jasné a již mnohokrát publikované téma. Teprve ale při hledání odpovědí na praktické otázky zájemce zjistí, že to až tak jednoduché není. Článek shrnuje odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

4.3.2003
Ing. Anna Korbelová, Lubomír Kufa

Kotelna na biomasu v obci Rybniště na Šluknovsku má výkon 1,5 MW a zásobuje teplem 28 rodinných a 4 obecní objekty. Celkové náklady ve výši 23 mil. Kč byly z 80% hrazeny dotací ze Státního fondu životního prostředí.

17.1.2003
RNDr. Jana Plamínková, ak. arch. Aleš Brotánek

Názory a první zkušenosti investora a uživatele na jejich nový dům, který obsahuje řadu prvků moderní ekologické a nízkoenergetické výstavby, jsou konfrontovány s pohledem architekta - autora projektu.

10.1.2003
Petr Kramoliš

V současné době existuje v České republice více než 30 000 malých objektů s plochou střechou, které je nutno rekonstruovat a zvláště snížit spotřebu tepla. Jedná se o mateřské školy, prodejny, jesle, školní budovy, služby apod. V rámci nutných oprav po 25-40-ti letém provozování se nabízí možnosti zvětšení obestavěného prostoru a využitím obnovitelných zdrojů energie snížit provozní náklady.

20.6.2002
Prof. Ing. Jaroslav Kaminský, VŠB-TU OSTRAVA, FS

Při cestování po některých evropských zemích překvapí množství provozovaných větrných elektráren. Zvláště pak, když si přečtete tento článek, ve kterém jsou vyhodnoceny vesměs negativní zkušenosti s realizovanými elektrárnami v ČR.

20.4.2002
Ing. Pavel Novotný, CSc.

Podrobný popis poznatků získaných při výstavbě kotelny na slámu a centrálního rozvodu tepla je cenný svým nezávislým zpracováním a kritickým zhodnocením kladných i záporných zkušeností z jihomoravské obce.

14.9.2001
Ing. Marek Bláha

V prosinci loňského roku vyšel na serveru Topinfo.cz článek Tepelná čerpadla na šumavské vesnici. Slíbili jsme v něm, že po ukončení topné sezóny přineseme vyhodnocení konkrétních výsledků. V posledním čísle časopisu Alternativní energie ale vyšel článek, jehož autor - Ing. Marek Bláha - toto vyhodnocení již provedl a navíc perfektním způsobem. Na základě souhlasu autora i vydavatele časopisu Vám proto předkládáme článek upravený pro internetovou publikaci. Dozvíte se z něj mimo jiné i to, že spotřeba tepla v obecních objektech poklesla po instalaci tepelných čerpadel ze 740 000 kWh na 136 700 kWh, tedy o 83%.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama