Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Provoz a údržba
Archiv článků od 28.6.2011 do 29.7.2013

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

Fluke - měření pro kontrolu fotovoltaiky
19.7.2013

I když se ceny instalací výrazně snížily, stále jsou pro investora nejvyšším počátečním nákladem a automaticky se kalkuluje návratnost, kterou mu zajistí vyrobená elektřina. Pokud však panely nejsou v ideální kondici, může se tato návratnost prodloužit i o několik let.

19.7.2013
WILO CS, s. r. o.

Dříve high tech čerpadla se stala standardem a moderní úsporná čerpadla vyžadují samotní investoři. Tříotáčková čerpadla začínají být pasé. Na výrobce kotlů nové požadavky dolehnou až od r. 2015, ale i oni stále častěji již nyní sahají u vestavěných čerpadel k řešení s vysokou účinností.

11.3.2013
Ing. Ilona Uhrová

V úvodní části článku jsou rozebrány podmínky vzniku požáru a nebezpečí související s výskytem vrstev prachu. Další část článku se zabývá tepelnou degradací biomasy a přenosem tepla ve vrstvě prachu. Je zmíněna také souvislost výskytu vrstev prachu a zdůrazněna souvislost s úklidem prostor a jednotlivých zařízení v souladu s ČSN EN 60079-10-2.

1.1.2013
Siemens, s.r.o.

Menší elektrárny mohou být propojeny do virtuální elektrárny, podobně jako počítače do virtuálního serveru. Toto uspořádání výrazně usnadňuje správu dílčích elektráren. Virtuální elektrárna využívá velká množství dat – od aktuálních cen elektřiny, přes energetickou poptávku, až po předpovědi počasí.

10.12.2012
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., prof. Ing. František Drkal, CSc.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov z roku 2010 ukládá členským státům Evropské unie mj. za povinnost, aby nové budovy od roku 2018 (veřejné budovy) resp. 2020 (všechny budovy) byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie. Uvedená skutečnost se týká prakticky všech technických systémů budov. Článek prezentuje možnosti řešení větrání a klimatizace ve zmíněných budovách a předkládá úvahy o možném vývoji odvětví s ohledem na požadavek snižování spotřeby energie.

5.11.2012
J.V.Ráž, DiS.

Pro hodnocení efektivnosti úsporných opatření při vytápění panelových domů je třeba jednotlivé složky sdílení tepla mezi vnějším a vnitřním prostředím rozklíčovat a definovat okrajové podmínky technicko-ekonomických výpočtů. Vyhodnocená účinnost úsporných opatření musí zohledňovat vnější i vnitřní teplotu objektu a hodnotu průměrných tepelných zisků, při kterých byla spotřeba tepla naměřena. Článek jednotlivé složky analyzuje a předkládá průměrné hodnoty.

20.10.2012
Mgr. Jiří Zilvar

Způsobem řízení lze ovlivnit dvacet i více procent normované spotřeby automobilu a tak „pouhou“ změnou řidičských návyků významně snížit spotřebu energie bez ohledu na typ, velikost či motorový výkon vozu. Ku prospěchu bezpečnosti, ekonomiky i životního prostředí.

19.10.2012
Mgr. Jiří Zilvar

Konference se konala v Domě Armády Praha na Vítězném náměstí v Dejvicích. V patřičně honosném prostoru se zde sešli zástupci státu, investičních společností, výrobci a samozřejmě provozovatelé malých vodních elektráren.

11.10.2012
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., redakce

Ve dnech 10. až 12. července proběhla v Kroměříži odborná konference zaměřená na alternativní zdroje tepla a chladu. Konferenci pořádala Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii.

8.9.2012
, Ing. Jaroslav Jakubes, ENA, s. r. o.

Během roku 2011 se na některých FVE realizovaných v České republice a na Slovensku začal objevovat jev, který je mezi odbornou veřejností pojmenován jako „Snail Trails“ či „Schneckenspuren“, česky by se dal přeložit jako „šnečí cestičky“. Jevem se zabývají odborníci jak v ČR, tak i v dalších evropských zemích, zejména v Německu a podrobně se jím zabýval i obsáhlý článek v lednovém čísle časopisu Photon International [1].

26.3.2012
Mgr. Jiří Zilvar

Kolébkou energetických družstev je Skandinávie. Družstevní princip v energetice využívá rovněž Německo, začíná se prosazovat v Austrálii, USA, Kanadě, ve Velké Británii i jinde. V Dánsku bylo družstevní vlastnictví jedním z klíčových faktorů úspěšného rozvoje obnovitelné energie v této zemi. Energetická družstva jsou nejlepším způsobem propagace obnovitelných zdrojů energie a energetické soběstačnosti.

5.3.2012
Jan Dolenský

Tento příspěvek se zabývá možností zvýšení efektivnosti výroby energie z fotovoltaických elektráren. Vstupní podklady poskytl provozovatel FVE na jižní Moravě ze svých provozoven o velikosti do 0,5 MWp. Práce si bere za cíl rozebrat jednotlivé možnosti zvýšení efektivnosti provozu, jak po stránce technického návrhu, tak optimalizace již hotových FVE a porovnání s reálnými skutečnostmi a ekonomickými faktory.

30.1.2012
Ing. Renata Straková, Ing. Josef Knob, Entech-Group s.r.o.

Pravidelná kontrola řeší stav kotle a kouřovodu, jeho příslušenství, zabezpečení a regulace. Kromě technického stavu a údržby se kontrolují i dokumentace, provozní předpisy, návody a další dokumenty. Vyčísluje se celková účinnost kotle z výsledku měření, stanovuje se referenční resp. minimální účinnost kotle a navrhují se případná opatření.

2.1.2012
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

V úterý 13. 12. 2011 proběhla již pošesté Česká fotovoltaická konference, tentokrát na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Zúčastnili se 42 zájemci, kteří vyslechli celkem 16 odborných přednášek rozdělených do pěti tematických bloků.

26.9.2011
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

Životnost fotovoltaických panelů je v současnosti odhadována na minimálně 30 let, v ideálním případě však může být až dvojnásobná. Panely jsou přitom zdrojem cenných surovin. Přestože FV panely nespadají pod působnosti evropské direktivy o odpadech, výrobci a dodavatelé vytvořili dobrovolný program PV Cycle.

28.6.2011
Jan Talášek, pit Software, s.r.o.,

Jakýkoliv SW je efektivní pouze tehdy, je-li naplněn správnými daty a poskytuje-li tu správnou a přesnou informaci uživateli. Zejména data pasportizačního charakteru o stavebních objektech, parcelách a technologiích mohou být v čase doplňována a jsou velmi cenným podkladem pro efektivní facility management.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama